• 4
  • 3
  • 5
  • 1
  • 2

Poděkování sponzorům za podporu na srpnovém turnaji mladších žáků

Dne 13. 8. 2017 se uskutečnil první ročník turnaje mladších žáků ve Vřesině. Turnaj se uskutečnil za spolupráce obce Vřesina a společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Díky finančnímu příspěvku společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. bylo možné odměnit jednotlivé týmy věcnými cenami. Z obdržených prostředků bylo dále financováno dovybavení areálu TJ Vřesina, spolu s dresy pro mladší žáky. Za poskytnutou podporu děkujeme.

Jan Lampart