• Budova
  • Volejbal 1
  • F 1
  • Kurty 1
  • F 2

Brigáda - zazimování areálu

Výkonný výbor TJ žádá všechny své složky, oddíly a členy o hojnou účast na plánované brigádě, při které zazimujeme hřiště. Brigáda se bude konat v sobotu 15. 11. 2014 od 10:00.